داوود رضوانی، متولد سال ۱۳۷۱ در شهر شاهرود، دوران تحصیل خود را در دانشگاه صنعتی شاهرود گذرانده و از مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون عضو نظام مهندسی معدن بوده و در حدود دو سال در یک شرکت معدنی مشغول به کار بوده است. او از ابتدای شروع فعالیت این شرکت با عنوان کارشناس مهندسی اکتشاف معدن به این مجموعه پیوست.