خدمات ما


خدمات ما

خدمات آزمایشگاهی شیمی تر


در آزمایشگاه، روش شیمی تر برای تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه‌ها به کار می‌رود و به دو گروه کلاسیک و دستگاهی طبقه‌بندی می‌شود.


شناسایی مواد معدنی و کانی شناسی فرایند


شناسایی مواد معدنی یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌ها در انجام بسیاری از مراحل اجرای یک پروژه صنعتی در حوزه فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی است.

خدمات ما-شناسایی مواد معدنی و کانی شناسی فرایند

خدمات ما

فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی


شرکت کانی فن آوران شاهوار با دارا بودن دو آزمایشگاه اختصاصی، خدمات به روز و دانش بنیان را در حوزه فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی به مشتریان خود ارایه می‌دهد.


ژئومتالورژی، طراحی و بهینه‌سازی فرایند


تمرکز این شرکت بر محوریت ژئومتالورژی در طراحی معادن و کارخانجات فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی است.

خدمات ما-ژئومتالورژی، طراحی و بهینه‌سازی فرایند