تماس با ما


شرکت کانی فن آوران شاهوار آماده ارتباط با مشتریان و همکاران می باشد.

آدرس شرکت: شاهرود، بلوار دانشگاه، پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز رشد فناوری‌های نوین، طبقه همکف، واحد ۱۰۱

کد پستی: ۹۵۱۶۱-۳۶۱۹۹

ایمیل شرکت: info@kfasco.com

شماره تلفن شرکت: ۳۲۳۰۰۳۱۷-۲۳-۹۸+