بردیا علی محمدی، رییس و عضو اصلی هیات مدیره، متولد تهران، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی متالورژی و علم مواد و کارشناسی ارشد را در همین رشته، شاخه استخراج فلزات از دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کرده است. وی در حال حاضر، دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیر جذب و ارزیابی مرکز نوآوری ایمینو است. از سوابق کاری موفق او می‌توان به سرپرست کنترل کیفیت شرکت پیمانکاری سکاف و سمت‌های مختلف در شتاب‌دهنده‌های شریف و انرژی اشاره کرد.